Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Forskningssamtal om Storsjöodjuret

1 december 2021, 18:00 - 19:00

Onsdag 1 december kl 18:

 

Forskningssamtal om Storsjöodjuret, natur, plats och landskap

Inbjudan till samtal om natursyn, platskänsla och Storsjöodjuret. Doktorandprojektet ”Natursyn och kryptider” vid Lunds universitet, undersöker bland annat hur natursyner och platsförståelse synliggörs i olika slags berättelser om Storsjöodjuret. Frågor som ställs inom projektet är: Vilka natursyner ligger till grund för idéer om kryptider såsom Storsjöodjuret? Hur förmedlar observationsberättelsen historier om Storsjöbygden och vardagen runt och på Storsjön?

 

Samtalet börjar med att antikvarie Anna Engman från Jamtli presenterar sitt arbete med frågor kring Storsjöodjuret idag och historiskt samt en kort historik över Storsjöodjuret som fenomen.

 

Efter det kommer doktorand Sanna Händén-Svensson, humanekologi, Lunds universitet, efter en kort presentation av sitt forskningsprojekt, att bjuda in till ett samtal i ovanstående frågor. I diskussionen kommer även etnologen Hanna Jansson att delta. Ämnen, åsikter, tankar och idéer som uttrycks kan komma att översiktligt återges i forskningspublikationer från doktorandprojektet, men inga röster kommer att spelas in och inga namn kommer att återges.

 

Ingår i Jamtlis ordinarie museientré.