Arkeologi

Arkeologer studerar de spår som människor genom alla tider har lämnat efter sig, i form av fornlämningar, kulturlandskap och föremål. I Jämtlands län med omnejd har människor levat sedan inlandsisen smälte för ungefär 10 000 år sedan. Vi vill lära oss mer om deras miljö, levnadsvillkor och kulturer.

Jamtlis arkeologer arbetar bland annat med arkeologiska utgrävningar, inventeringar i skog och fjäll, forskning och fornminnesinformation. Historieförmedling och kulturmiljöpedagogik är en viktig del i vårt arbete och vi genomför regelbundet publika utgrävningar där den som vill kan delta.

Den arkeologiska verksamheten består till stor del av uppdrag från myndigheter eller företag. Det kan röra sig om utredningar, inventeringar och utgrävningar i samband med t ex vägbyggen, planerade vindkraftsparker eller nya bostadsområden. I huvudsak arbetar vi inom Jämtlands län men vi utför också uppdrag i angränsande län.

Läs mer om vad vi gör här>>

Kontakta oss

Anders Hansson, 1:e antikvarie
063 - 15 01 74

Karl-Johan Olofsson, antikvarie
063 - 15 03 21

Amanda Jönsson, antikvarie
063 - 15 03 04

Anna Engman, antikvarie
063 - 15 01 40